Kompania

Veprimtaria e Kompanis

Përvojë dhe traditë që nga viti 1978. Qendra jonë e shpërndarjes është e vendosur në Prishtinë, me sipërfaqe totale prej 13.000 m2. Brendet që ne përfaqësojmë dhe rezultatet tona kan dëshmuar suksesin tonë. Ne mbulojmë rreth 3500 blerës.

Ndarja e transportit është gjithashtu plotësisht funksionale 24 orë duke dhënë produkte në tërë Kosovën. Përmirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së shërbimit na bëri një faktor të rëndësishëm në treg.

Vizioni i Migros Grupi është të zgjerohet edhe më tej. Kjo i referohet suksesit të saj të biznesit, por edhe në njohuritë e punonjësve të saj.


Historia e Kompanis

Kjo është një vazhdimësi e 250 vite përvojë dhe traditë.

Ne kemi filluar me biznes privat familjar në gusht te vitit 1978, si shitësit të frutave dhe perimeve. Nga 1981, biznesi u zgjerua në produkte të ndryshme industriale për konsum të përditshëm.

Në vitin 1989, gjatë ndryshimeve në sistemin politik dhe ekonomik, kompania zgjëron biznesin e saj dhe statusin në një ndërmarrje private me parametra më të gjera operacionale.

Personeli / Stafi i Kompanis

Pasuria jonë më e madhe mbetet personeli jonë, të cilët janë shumë të përkushtuar për të ofruar shërbime cilësore për klientët tonë.

Ne jemi gjithmonë të hapur për antarë të ri që dojnë të bashkohen në stafin tonë të cilët i gjejmë në shumë fusha si:

  • Menaxhment
  • Administrat
  • Merçandajser
  • Agjend të Shitjes
  • Depoist
bigining
first step
changes
during war
growing more
chain development